Kvalitet och miljö

KVALITET och MILJÖ

Kvalitetspolicy


Vi skall fortlöpande utbilda vår personal till en hög kunskapsnivå.

Alla i företaget är marknadsförare och skall därmed försöka upprätthålla en positiv attityd mot kunder och övriga medarbetare.

Vi har låg omsättning på medarbetare som skapar stabilitet inom företaget som är en av våra styrkor.


Vi skall sträva efter ett gott samarbete med leverantörer och beställare för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan på våra arbeten.

Miljöpolicy


Vi skall hushålla med resurser och välja material med höga krav på miljön.


Vi skall bedriva ett öppet och lyhört miljöarbete med en ständig strävan att uppfylla de förbättringsmål vi förutsätter.


Vi skall hålla en hög kvalitetsnivå på vårt miljöarbete, där vi ser gällande lagstiftning och kraven i Målaremästarnas miljöledningssystem som absolut lägsta nivå.
Företagets kvalitetssäkring:


Målericentralen AB tillämpar Målaremästarnas Riksförenings KvalitetssystemFöretagets miljöledningssystem:


Målericentralen AB tillämpar Målaremästarnas Miljöledningssystem.