Bra att veta

BRA ATT VETAMiljöpolicy

Vi lägger stor vikt vid att vårt arbete är såväl effektivt som miljösparande.

Vår miljöpolicy är omfattande och innehåller bland annat ansvar, kontroll, utveckling, inköp, information och uppföljning.Certifieringar

Som ett led i vårt kvalitets- och miljöarbete arbetar vi enligt

Målaremästarnas Kvalitetssystem samt Målaremästarnas Miljöledningssystem.